overlay

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı Eğitimi

    Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programının tanıtılması, gebelik dönemi ve 0-6 yaş çocuğun sağlıklı gelişimini destekleyecek bilgi ve becerilerin kazandırılması, ÇPGD Programı kapsamında kullanılan Görüşme Formu’nu tanımaları ve kullanma becerisi kazanmaları amacıyla aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yönelik belirli periyotlarda hizmet içi eğitim düzenlenmektedir.

     
2018 yılının birinci eğitimi 26.02.2018 tarihinde Ruh Sağlığı Programları Birimi tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitime 21 kişi katılmıştır. Belirtilen tarihte aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına Çocukluk Çağında Görülen Gelişimsel ve Ruhsal Bozukluklardan olan; Otizm, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuk Güvenliğinin Sağlanması konularında eğitim verilmiştir.

     Günümüzde özel gereksinimli çocukların insidans değerlerine bakıldığında artış yaşandığı yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Bu yönde erken müdahale ve erken teşhisin önemine dikkat çekilmiştir. Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında aile hekimleri ve aile sağlığı personeli bilinçlendirilerek gerekli durumlarda aileleri ikinci basamak sağlık kuruluşuna yönlendirmeleri amaçlanmıştır. 

  • eğitim (1).JPG
  • eğitim (2).JPG
  • ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ  (1).JPG
  • ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ  (4).JPG