İzleme Değer.ve Raporlama Birimi
26 Mart 2018

 • Sağlık tesislerinin, hizmet sunumunu verimlilik ve kalite açısından değerlendirmek, izlemek ve performanslarını ölçmek.
 • Sağlık tesislerinin, Tıbbi, İdari, Mali, Eğitim, Kalite ve Hasta- Çalışan Güvenliği kapsamında gösterge kartları ile ilişkili alt parametreleri aylık olarak izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.
 • Verimlilik yerinde değerlendirme ve kalite kriterlerine göre belirli aralıklarla sağlık tesislerinin değerlendirilmesi, raporlanması ve tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi çalışmalarının takibini yapmak.
 • Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Ulusal ve uluslararası seminer, eğitim, sempozyum, toplantı, panel, kongre, konferans gibi etkinliklere katılacak olan personelin işlemleri takip etmek.
 • Sertifikalı Eğitim programlarına katılacak personel işlemlerini yapmak, il içi ve il dışı hizmet içi eğitim programına katılacak personelleri görevlendirmek.
 • Sağlık Tesislerinde yapılacak her tür Klinik Araştırmanın izin çalışması için komisyon kurulup, yapılabilirliği değerlendirilip, çalışmanın izin iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Sağlık Bakım Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerekli koordinasyon çalışmaları sağlamak. 

 • UZMAN
 : Müberra YEŞİLYURT
 • HEMŞİRE
 : Selime TOPRAK 
 • HEMŞİRE 
 : Demet KAPLAN
 • EBE
 : Nesrin KARA
 • BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
 : İlyas ATİK