Özel Yataklı Birimi
10 Nisan 2018

 • Özel Hastanelerin; açılış, ruhsatlandırma, Hekim, Sağlık Personeli, Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcılarının başlayış ve ayrılışları, Birleşme, askıya alma, şirket devri, ön izin, nakil, kapanma, muvafakat, yoğun bakım seviyelendirme ve tescil işlemleri
 • Özel Hastanelerin faaliyet izin belgelerinin düzenlenmesi ve faaliyet izin belgelerine doktor, cihaz ve ünitelerin eklenmesi ve çıkarılması
 • Özel Hastaneleri tüm tadilat işlemlerinin teknik olarak incelenmesi ve raporlanması
 • Özel Hastanelerin yoğun bakım seviyelendirme ve tescil işlemleri
 • Özel Hastanelerin yatak sayılarının artırılması ve düşürülmesi işlemleri
 • Tıp Merkezlerinin; açılış, ruhsatlandırma, Hekim, Sağlık Personeli, Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcılarının başlayış ve ayrılışları, Birleşme, askıya alma, şirket devri, ön izin, nakil, kapanma, muvafakat işlemleri
 • ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi ) Merkezlerinin açılış , ruhsatlandırma, personel işlemleri, devir, nakil, kapanma, isim değiştirme, embriyo imhası işlemleri
 • Tüm Özel Hastaneler bünyesinde bulunan Kan transfüzyon merkezlerinin açılış, ruhsatlandırma işlemleri
 • Özel Hastaneler bünyesinde bulunan Hastane Laboratuarlarının açılış, ruhsatlandırma,  kapanma  ve personel işlemleri
 • Genetik Hastalıklar ve Tanı Merkezlerinin , Özel Polikliniklerin ve sağlık kabinlerinin açılış, ruhsatlandırma, personel işlemleri, devir işlemleri, nakil, kapanma işlemleri
 • Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi, Diyaliz Merkezlerinin ve doktor muayenehanelerinin açılış, ruhsatlandırma, personel işlemleri, devir işlemleri, nakil, kapanma ve denetimleri
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı uygulama birimlerinin, uyku laboratuarları ve Estetik Birimlerinin açılış, ruhsatlandırma, kapanma ve personel işlemleri
 • Belediyeler tarafından oluşturulan Güzellik  Salonlarının açılış ve şikayet denetim komisyonlarında görev almak.
 • SABİM, BİMER. CİMER, Müdürlük Başvuruları ve Diğer kurumlardan gelen şikayet başvurularını değerlendirmek, ve gerekli işlemleri yapmak
 • Denetim Birimi yapılan özel hastane ve tıp merkezlerinin hizmete esas ve ruhsata esas denetimlerinden sonra gerekli işlemleri yapmak ve cezai müeyyideleri uygulamak
 • Özel  hastanelerin, tıp merkezlerinin, muayenehanelerin ve özelikli birimlerin tüm iş ve işlemleri yürütmek
 • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen diğer işlemleri yapmak


 • UZMAN
 : Fatma ÇOLAK 
 • SAĞLIK MEMURU
 : Ümit TÜTÜNCÜ 
 • SAĞLIK MEMURU
 : Kutlay YILDIRIM 
 • TIBBİ SEKRETER
 : Rojda BÜYÜKTAŞ 
 • TIBBİ SEKRETER
 : Mehmet ÜNSAL 
 • SOSYAL HİZ.UZM.
 : Naime KÜÇÜKDURAN