Eczacılık Birimi
02 Nisan 2018

 • Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını ;izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışlarını denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esasların uygulanmasını denetlemek.
 • Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak.
 • Soğuk zincire tabi ilaçların il düzeyinde  uygun koşullarda ve kurallara uygun olarak nakledilmesini ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek.
 • Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu ve eczanelerin açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
 • Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop  madde ve müstahzarlar ile kontrole tabi müstahzarların tıbbi amaçla kullanımının denetlenmesi, düzenlemelerinin uygulanması, uygulatılması işlemlerini yürütmek.
 • Uyuşturucu ve psikotrop  maddeler ile kan ürünlerine mahsus reçetelerin sağlık kurum ve kuruluşlarına zimmetle teslim edilerek eczaneler tarafından karşılanan bu reçetelerin aylık kontrol edilerek arşivlenmesi.
 • Farmakovijilans ve kontrole tabi maddeler ile ilgili uygulamaların takip edilmesi, denetlenmesi, bildiriminin yapılması ve diğer iş ve işlemlerinin yürütülmesini  sağlamak.
 • Optisyenlikle ilgili açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi ve bunlarla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek
 • Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek.
 • Tıbbi cihaz satış yerleri (Medikaller- Medikal gazlar) ile ilgili kayıtların tutulmasının sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikayetleri değerlendirmek.


 • ECZACI
 : Ali ÇOBAN  
 • V.H.K.İ
 : Nevin BELLİ 
 • V.H.K.İ
 : Kübra TATAR 
 • TIBBİ SEKRETER
 : Nermin GÜNAY 
 • TIBBİ SEKRETER
 : Zeliha ASLAN 

TELEFON :

0 422 323 26 13 / 0 422 324 30 97 
0 422 326 46 36 / 0 422 324 83 92 
0 422 326 20 82 / 0 422 326 20 86

DAHİLİ :

1157 - 1158 - 1290 - 1291

GÖREV DAĞILIMI

Eczacı Ali ÇOBAN

 • Birimi ilgilendiren işleri yürütmek.
 • Akılcı ilaç kullanımı il temsilcisi
 • Eczane bilgilerini EYS sistemine giriş.
 • Uyuşturucu/psikotrop ilaçlar da yapılan doz hatalarını renkli reçete giriş sisteminden düzeltmek.


V.H.K.İ. Nevin BENLİ

 • Medikal Malzeme Satış Yerleri Tüm işlemleri
 • Ecza depolarından gelen sarf cetvellerinin arşivlenmesi gerekmesi halinde denetçi personele  teslim edilmesi
 • Uyuşturucu ilaçları doz aşımlarının ilçe TSM’ler aracılığı ile kontrol edilmesi
 • Medikal gaz Depolama-Satış- Dolum tesislerinin yazışmaları ve denetimlerinde yardımcı olmak.

Tıbbi Sekreter Nermin GÜNAY
 • Kozmetik iş yerlerine ait işler
 • Emniyet/savcılık/gümrük ten gelen ilaçların analizlerini yaptırmak
 • Aktar baharatçılar
 • Ecza depoları  ile ilgili işler ve denetimleri
 • Eczanelerden gelen kırmızı/yeşil/mor/turuncu/anti TNF reçetelerin arşivlenmesi ve diğer işlemleri
 • Piyasa kontrolü yapılan ilaçların numune alımları
 • Hekim /eczacı doz aşımı uyarıları
 • İl faaliyet raporunun yapılması
 • Kalite/performans değerlendirme formlarının hazırlanması
 • Şikâyetler


Tıbbi Sekreter Zeliha ASLAN

 • Eczanelere ait tüm işlemler
 • Ruhsatlandırmalar -İptaller
 • Şikâyetler,
 • Eczacı Odası Duyuruları,
 • Bakanlık Yazışmaları
 • Sahte Reçeteler
 • Denetim formlarının arşivlenmesi ve bakanlığa bilgi verilmesi


V.H.K.İ. Kübra TATAR

 • Ortez-protez yapım ve uygulama merkezleri denetim ve ruhsatlandırma işlemleri
 • İşitme cihazı satış merkezleri denetim ve ruhsatlandırma işlemleri
 • Gözlükçüler/Optik/Lens satış yerleri ruhsatlandırma işlemleri
 • Personel Görevlendirmeleri
 • Ayrılış-başlayış ve sıhhi izin yazışmaları