Halk Sağlığı Laboratuvarı
17 Kasım 2022

- Halk Sağlığı Laboratuarları, bireyin ve toplumun yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmeleri ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi için koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında insan sağlığını etkileyen etkenleri inceler ve analizlerini gerçekleştirir.

- Halk Sağlığı Laboratuarları gıda, su, kozmetik ve deterjan analizlerinin yanı sıra hava kirliliği ölçümleri yapmak ve epidemiyolojik incelemeleri gerçekleştirmek amacıyla ülkemizde 1967 yılından itibaren kurulmaya başlanmıştır.

- Malatya Halk Sağlığı Laboratuarı 1968 yılında kurulmuş olup, 1968-1975 tarihleri arasında geçici olarak bir binada hizmet vermiştir.1975 tarihinden itibaren ise, şu anda mevcut olan binasında hizmet vermektedir. Laboratuarımız uzun yıllar boyunca gıda, deterjan, hava kirliliği, portör ve su analizleri yapmıştır.

- 2005 yılında Gıda Analizleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Hava kirliliği ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmiştir.

- 2012 yılına kadar yapılan 1593 Umumi Hıfzıssıhha kanununun gereğince bakılmakta olan PORTÖR MUAYENESİ 19.07.2013-718 tarih ve sayılı HİJYEN EĞİTİM YÖNETMENLİĞİ kapsamında kaldırılmıştır.

- Laboratuvarımız 30/05/2016 tarihinde Tıbbı Laboratuvar Çalışma Ruhsatı almıştır.

- 2017 yılı itibariyle Laboratuarımızın Faaliyet Alanları şunlardır:

- Su Analizleri (Bakteriyolojik ve Kimyasal)

- İçme-kullanma suları kontrol (Kimyasal-mikrobiyolojik) izleme analizleri

- İçme-kullanma sularında mikrobiyolojik analizlerde denetim izleme analizleri

- Havuz suyu analizi (kimyasal ve mikrobiyolojik)

- Diyaliz suların analizi (Mikrobiyal Kontaminasyon)

- PGD kontrol mikrobiyolojik analizleri

- Klinik laboratuvar Analizleri

Tıbbi Laboratuvar Rehberi

Numune Kabul Kriterleri

Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Saha Rehberi

Hemoglobinopati Tanı Rehberi

Talasemi Taşıyıcılığı Algoritması:
Mesul Müdür ve Laboratuvar Sorumlusu:Uzm. Dr. Yeter ÇAKMAK
Birimler
 
Kimya Lab. Birim SorumlusuGıda Müh. Fahriye GÜLŞEN
Bakteriyoloji Lab. Sorumlusu: Biyolog Birgül ÇAVDAR
Kalite Yönetim Birim Sorumlusu: Kimyager  Dr. Mitat AKKOÇ
Numune Kabul Birim Sorumlusu: Biyolog Duygu CESUR
Raporlandırma Birim Sorumlusu: Kimyager Yusuf ALTUNADRES        :   Tandoğan Mh. Fevzi Çakmak Cd. No : 96 Battalgazi/Malatya

TELEFON    :  422 323 9703

FAX              :  422 323 2703