Kanser Birimi
26 Mart 2018

 • Turgut Özal Tıp Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Özel Hastanelerin kanser kayıt çalışmalarını organize etmek,  gerektiğinde destek sağlamak, denetlemek.
 • Kanser Kayıt Birimlerinden gelen vakaların kimlik paylaşım sitesinden adres teyitlerini sağlamak.
 • Hastane Kanser Kayıt Birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri eksiksiz ve doğru olarak bilgisayar ortamına aktarmak.
 • Bilgisayara girilen verilerin bir kopyasını alarak arşivlemek ve bilgisayar ortamında güvenle saklanmasını sağlamak,
 • Derlediği ve derlemekte olduğu verileri Başkanlık onayı alınmadan hiç kimse ve/veya kuruma vermemek,
 • Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • İlde, kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.
 • Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 • KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.
 • Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Özel gün ve haftalar başta olmak üzere (1–7 Nisan Kanser Haftası, 4 Şubat Dünya kanser Günü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Ayı) vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM'ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.
 • İl Kanser Danışma Kurulu'nun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.