Sağlıklı Hayat Merkezleri
07 Kasım 2022

MALATYA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ

Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM); sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. SHM’ ler, toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir.

“HASTALIĞA DEĞİL, SAĞLIĞA YATIRIM YAPMAK” anlayışını önemseyen Bakanlığımız, Sağlıklı Hayat Merkez­leriyle; ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi (sağlık danışmanlığı, röntgen, laboratuvar gibi), birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine (diyetisyenlik hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetleri gibi) erişimi kolaylaştı­rarak hastaneye yığılmanın önüne geçmeyi, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi; hâlihazırda sağlık beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi; toplumun yaşam kalitesini yük­seltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

 

Sağlıklı Hayat Merkezi Adı

Adresi

 

İletişim

 

Yeşilyurt Sağlıklı Hayat Merkezi

 

Yavuz Selim Mah. Liyakat Sok. No: 12 Yeşilyurt / MALATYA

 

0 (422) 324 56 01

 

Battalgazi Sağlıklı Hayat Merkezi

 

Fırat Mah. İpek Cad. No: 88 (Kernek Külliyesi Kadın Yaşam Merkezi Binası) Battalgazi / MALATYA

 

 

0 (422) 502 66 14

 

Yeşilyurt Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi

 

İskender Mah. Neşriyat Sok.. No:69 Kat:1 Yeşilyurt / MALATYA

 

 

0 (422) 503 09 22

 

Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından sunulan hizmetler (Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Danışmalığı, Okul Sağlığı Danışmanlığı, Sosyal Hizmet Danışmanlığı, Üreme Sağlığı ve Ketem Danışmanlığı, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışmanlığı, Ağız ve Diş Polikliniği, Enjeksiyon Pansuman gibi Tıbbi Müdahale, Kan Alma…) ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

SHM.JPG
SHM1.jpg