İdari Hizmetler Birimi
26 Nisan 2018

  • Bakanlığın talimat ve duyurularını hastanelere tamim etmek.
  • Sağlık tesislerinde sağlık insan gücü ihtiyaç tespiti işlemleri ile ilgili    analizler yaparak ilgili birimlere bildirmek.
  • Sağlık tesislerinde personel hareketlerini izlemek, değerlendirmek, personel dağılımı ile standart kadro cetvellerinin ihtiyaca uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve ilgili birimlere öneride bulunmak.
  • Sağlık tesislerinde personel ihtiyaçları ile ilgili geleceğe yönelik projeksiyon çalışmaları yapmak, ilgili birimlere talep ve teklifte bulunmak.


 
   
  • ŞUBE MÜDÜRÜ
 İsmail KAVAK( Birim Sorumlusu ) 
 
  • HİZMETLİ

:
 
 Hacı Bayram AKPOLAT
 
    

  • TELEFON
  •  
: 
 
     0 422 323 26 13       /  0 422 324 30 97
     0 422 324 83 92       /  0 422 326 46 36
     0 422 326 20 82       /  0 422 326 20 86
 
 

  •  DAHİLİ
 
: 
 

  •  MAİL
 
: