Aile Hekimliği Birimi
26 Mart 2018

 • Aile Hekimliği kapsamında ilgili yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda Aile Hekimliği uygulamasını yürütmek.

 • Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.

 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eş güdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 • Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek.

 • Aile hekimliği uygulamasına ilişkin TSM ‘ler aracılığıyla yapılan denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 • Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.

 • Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.

 • Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.

 • Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının 1.Aşama, 2.Aşama eğitimlerinin planlanması faaliyetlerini yürütmek.

 • İl dışı göç bildirimlerini ilgili yerlere bildirmek.

 • Aile Sağlığı merkezlerine ve aile hekimliği birimlerine yapılan denetimlerin sonuçlarını TSİM’ e girmek.

 • Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının ceza ihtar puanları ile ilgili işlemlerini yapmak ve sisteme girmek.

 • Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimlerini başvurularını kabul etmek ve Bakanlığa bildirmek.

 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.