E-Nabız Tanı Silinmesi Başvurusu Nasıl Yapılır?
20 Eylül 2023

Sehven hatalı kaydedildiği bildirilen sağlık kayıtlarında (tanı,ilaç,reçete vb) ilişkin başvurularda işlem tesis edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü' nün 04.09.2023 tarih ve E-95741342-020-223804278 sayılı Makam Olur' unda  yer alan Hatalı Sağlık Kayıtlarında Uygulanacak İş ve İşlemler (Metodoloji) başlıklı dokümanda belirtilen işlem adımlarının yürütülmesi gerekmektedir.
     
1 - İş Akışı ve Talep Formu  (İndirmek için tıklayın)
2 - Hatalı Sağlık Kayıtlarında Uygulanacak İş ve İşlemler (İndirmek için tıklayın)