Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi
02 Nisan 2018

  • İl genelinde Ağız ve Diş Sağlığı alanında özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politikaları çerçevesinde denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak.
  • Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarının ve özel diş protez laboratuarlarının mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemlerin yapılması, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve diğer sağlık tesisleri ile koordinasyonunun sağlanması ve gerekli yaptırımların uygulanması işlemlerini yapmak.
  • Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile ilgili her türlü başvuru ve şikayeti değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
  • İl düzeyinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile ilgili yıllık denetim planlarının yapılması, denetleyicilerin belirlenmesi, denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi ve denetim faaliyet raporunun hazırlanması işlemlerini yapmak.
  • İl düzeyinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile ilgili sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi ve sağlık istatistikleri ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak.
  • Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek.
  •  Valilik Oluruyla Malatya Diş Hekimleri Odasının desteğiyle kurulan Sahte Diş Hekimleri ile Mücadele Komisyonunun çalışmalarına başkanlık etmek ve yürütmek.

  • Diş Hekimi      : Dt. Emrah PEKTAŞ