Göç Sağlığı Birimi
26 Mart 2018

  • İl’de göç sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
  • Toplu iskan, göç ve mülteci kabulü gibi durumlarda gerekli sağlık hizmetlerini diğer şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde planlamak ve uygulanmasını sağlamak.
  • İl’de Göçmen Sağlığı Merkezlerinin açma-kapama birim büyütme işlemlerini yürütmek.
  • İl’de Göçmen Sağlığı Merkezlerine ve hastanelere atanan yabancı uyruklu personellerin iş ve işlemlerini yürütmek.