Hasta Hakları
01 Nisan 2022


                                                     MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
                              HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUL KARARLARI


      

SAĞLIK TESİSİ İSMİ

BAŞVURU TARİHİ

BAŞVURU NUMARASI

KARAR TARİHİ

KARAR SAYISI

KURUL KARAR ÖZETİ

MALATYA DEVLET HASTANESİ

26.12.2014

2014/5958

27.1.2015

1

Merhaba 26 Aralık 2014 tarihinde eşim ile Romatoloji Uzmanı. Sn. Yrd. Doç. Dr. Âdem KÜÇÜK’e muayene gittik. Öncelikle sağlık ailesinin böyle bir doktora sahip olmasından dolayı başta tüm idarecilerinize teşekkür ederim. Kendisi muayene esnasında eşimin hastalığı hakkında o kadar gerekli bilgilerle hizmet verdi ki. Bir Doktorun hastayla bu kadar etkileşimli güzel samimi ilgilenmesi karşısında kendisine sizin aracılığınızla teşekkür etmek istedim. Sağlık ailesinin böyle bir doktora sahip olması beni son derece mutlu etti. Teşekkürler Sn. Doktorumuz Adem Bey.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

14.1.2015

2015/1320

27.1.2015

2

Hasta hakları kurulu 27.01.2015 tarihinde toplanarak hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili olarak oluşturulan dosyadaki bilgi ve belgeleri incelenmesi neticesinde; İlgili poliklinikteki sekreterin işlemleri hızlandırmak adına Eczane görevlisine bar kod verdiği anlaşılmış, hak ihlaline rastlanmamış olup, Yine de hasta hakları yönetmeliğinin 39. Maddesi deki “Sağlık hizmetlerinde görev alan tüm personelin hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilerine güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmeti ile ilgili mevzuat ve bu yönetmelik hükümlerine uygun davranmak zorundadır” hükmü çerçevesinde ilgili personelin hastane idaresi tarafından bilgilendirilmesi istenmiştir.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

19.1.2015

2015/1911

27.1.2015

3

Hasta hakları kurulu 27.01.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; hastanın randevu verilen saatte muayenesinin yapıldığı anlaşılmış olup, hak ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

19.1.2015

2015/1916

27.1.2015

4

Hasta hakları kurulu 27.01.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Malatya Devlet Hastanesi resmi kayıtlardan alınan bilgi ve belgeler neticesinde hastanın muayenesinin yapıldığı, Doktorun tavsiye ettiği ilaçları yazmak istediği buna rağmen hastanın farklı bir tedavi istemiş olduğu anlaşılmış olup, hak ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

11.2.2015

2015/6689

13.2.2015

5

Hasta hakları kurulu 13.02.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

4.2.2015

2015/4864

13.2.2015

6

Hasta hakları kurulu 13.02.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çokluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

3.2.2015

2015/4707

13.2.2015

7

Hasta hakları kurulu 13.02.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

28.1.2015

2015/3509

13.2.2015

8

Hasta hakları kurulu 13.02.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü 2014/32 Sayılı Genelgesi Madde 4) Şikâyet Ve Sorun Çözme Başlığı altında: “hasta iletişim birimine veya il koordinatörlüğüne tıbbı hata olarak ulaşan başvurular, kamu kurumu olması halinde sağlık tesisi yöneticiliğine /başhekimliğine; özel sağlık tesisi ise İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir ve durumdan başvurana bilgi verilir.” genelge hükmü gereğince; başvurunun içeriğinde tıbbi bir durum söz konusu olduğundan kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınamamıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

18.2.2015

2015/8146

2.3.2015

9

Hasta hakları kurulu 02.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çokluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

20.2.2015

2015/8573

2.3.2015

10

Hasta hakları kurulu 02.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çokluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

16.2.2015

2015/7412

2.3.2015

11

Hasta hakları kurulu 03.02.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. Şikâyetteki gibi hasta ve hasta yakınlarının poliklinik sırası beklemeleri durumunda ilgili idarece hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapılması Hasta Hakları Kurulunca uygun görülmüştür.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

23.2.2015

2015/8996

2.3.2015

12

Hasta hakları kurulu 02.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çokluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

13.3.2015

2015/14176

16.3.2015

13

Hasta hakları kurulu 16.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

27.2.2015

2015/10284

16.3.2015

14

Hasta hakları kurulu 16.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

5.3.2015

2015/12085

16.3.2015

15

Hasta hakları kurulu 16.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili başvurunun teknik bir sorun olması nedeni ile Malatya Devlet Hastanesi İdaresince değerlendirilmesini uygun görülmüştür.

YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ

4.3.2015

2015/11561

16.3.2015

16

Hasta hakları kurulu 16.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Halkları Yönetmeliğinin 39. Maddesinde ki “sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personellerin hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik şefkatli ve sağlık hizmetleriyle ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır” ilkelerine uygun davranması gerekmekte olup, Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusurlu bulunduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

10.3.2015

2015/13076

16.3.2015

17

Hasta hakları kurulu 16.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelini oy çoğunluğuyla kusursuz bulmuş olup, başvuruda geçen tıbbi durumlar hakkında Hasta Hakları Yönetmeliğinin “42/C ı) Maddesi: Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez.” bendinde geçen hükme istinaden başhekimlikçe incelenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

11.3.2015

2015/13680

16.3.2015

18

Hasta hakları kurulu 16.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; tanık ifadelerine de başvurulmuş olup, ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varılmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

23.3.2015

2015/16286

31.3.2015

19

Hasta hakları kurulu 31.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapmış olduğu gizli oylamada ilgili Hemşirenin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. İlgili Teknisyenin ise, hastanın durumunu gerektiren tıbbi özeni göstermediği düşünüldüğünden Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada oy çoğunluğuyla kusurlu bulunduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

23.3.2015

2015/16115

31.3.2015

20

Hasta hakları kurulu 31.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili personelin hasta yakınını bilgilendirme konusunda gerekli yönlendirmeleri eksik yaptığı düşünüldüğünden, Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada personelin kusurlu bulunduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

26.3.2015

2015/17328

31.3.2015

21

Hasta hakları kurulu 31.03.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; tanık ifadelerine de başvurulmuş olup, ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varılmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

10.4.2015

2015/21327

17.4.2015

22

Hasta hakları kurulu 17.04.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili personelin hastayı yapılacak işlemler hakkında yeterli bilgilendirmediği düşünüldüğünden, Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada personelin oy çoğunluğuyla kusurlu bulunduğu kanaatine varmıştır

MALATYA DEVLET HASTANESİ

10.4.2015

2015/21323

17.4.2015

23

Hasta hakları kurulu 17.04.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili personelin hastayı işlemler hakkında yeterli bilgilendirmediği düşünüldüğünden, Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada personelin oy çoğunluğuyla kusurlu bulunduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

30.3.2015

2015/18347

17.4.2015

24

Hasta hakları kurulu 17.04.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

30.3.2015

2015/18277

17.4.2015

25

Hasta hakları kurulu 17.04.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

31.3.2015

2015/18691

17.4.2015

26

Hasta hakları kurulu 17.04.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. Hasta Hakları Kurulunca “Endokrin Polikliniği önünde tahlil sonuçları hakkında hasta ve hasta yakınlarının poliklinik sırası beklemeleri durumunda ilgili idare tarafından hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği” kanaati oluşmuştur.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

31.3.2015

2015/18560

17.4.2015

27

Hasta hakları kurulu 17.04.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. Hasta Hakları Kurulunca “Endokrin Polikliniği önünde tahlil sonuçları hakkında hasta ve hasta yakınlarının poliklinik sırası beklemeleri durumunda ilgili idare tarafından hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği” kanaati oluşmuştur.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

31.1.2015

2015/4158

17.4.2015

28

Hasta hakları kurulu 17.04.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

21.4.2015

2015/23522

7.5.2015

29

Hasta hakları kurulu 07.05.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

29.4.2015

2015/25548

7.5.2015

30

Hasta hakları kurulu 07.05.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

20.4.2015

2015/23230

7.5.2015

31

Hasta hakları kurulu 07.05.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

6.5.2015

2015/27111

7.5.2015

32

Hasta hakları kurulu 07.05.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

30.3.2015

2015/18342

21.5.2015

33

Hasta hakları kurulu 21.05.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Şikâyetteki gibi hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin ilgili idarece zamanında yapılması Hasta Hakları Kurulunca uygun görülmüştür.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

30.3.2015

2015/18345

21.5.2015

34

Hasta hakları kurulu 21.05.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili personelin hastayı operasyon öncesi zamanında gerekli bilgilendirmediği düşünüldüğünden, Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada personelin kusurlu bulunduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

8.5.2015

2015/27690

21.5.2015

35

Hasta hakları kurulu 21.05.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

20.5.2015

2015/29900

21.5.2015

36

Hasta hakları kurulu 21.05.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

21.5.2015

2015/30189

21.5.2015

37

Hasta hakları kurulu 21.05.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

20.5.2015

2015/29896

21.5.2015

38

Hasta hakları kurulu 21.05.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; 2014/32 sayılı genelgeye istinaden “oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir” hükmü gereğince ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

2.6.2015

2015/32826

9.6.2015

39

Hasta hakları kurulu 09.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

27.5.2015

2015/31461

9.6.2015

40

Hasta hakları kurulu 09.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

8.6.2015

2015/33933

9.6.2015

41

Hasta hakları kurulu 09.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; 2014/32 sayılı genelgeye istinaden “oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir” hükmü gereğince ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

21.5.2015

2015/30296

9.6.2015

42

Hasta hakları kurulu 09.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

20.5.2015

2015/29881

9.6.2015

43

Hasta hakları kurulu 09.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

8.6.2015

2015/34080

9.6.2015

44

Hasta hakları kurulu 09.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

8.6.2015

2015/34167

9.6.2015

45

Hasta hakları kurulu 09.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

20.5.2015

2015/29912

9.6.2015

46

Hasta hakları kurulu 09.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

10.6.2015

2015/34708

24.6.2015

47

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

9.6.2015

2015/34435

24.6.2015

48

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

10.6.2015

2015/34690

24.6.2015

49

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

9.6.2015

2015/34475

24.6.2015

50

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; 2014/32 sayılı genelgeye istinaden “oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir” hükmü gereğince ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

9.6.2015

2015/34467

24.6.2015

51

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

19.6.2015

2015/36808

24.6.2015

52

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

15.6.2015

2015/35697

24.6.2015

53

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

18.6.2015

2015/36593

24.6.2015

54

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

6.6.2015

2015/33839

24.6.2015

55

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

17.6.2015

2015/36194

24.6.2015

56

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

18.6.2015

2015/36573

24.6.2015

57

Hasta hakları kurulu 24.06.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

10.6.2015

2015/34589

29.7.2015

58

Hasta hakları kurulu 29.07.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

14.7.2015

2015/42072

29.7.2015

59

Hasta hakları kurulu 29.07.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır

MALATYA DEVLET HASTANESİ

15.7.2015

2015/42216

29.7.2015

60

Hasta hakları kurulu 29.07.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

14.7.2015

2015/41991

29.7.2015

61

Hasta hakları kurulu 29.07.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

23.7.2015

2015/43272

29.7.2015

62

Hasta hakları kurulu 29.07.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır

MALATYA DEVLET HASTANESİ

20.7.2015

2015/42519

29.7.2015

63

Hasta hakları kurulu 29.07.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır

MALATYA DEVLET HASTANESİ

10.6.2015

2015/34589

29.7.2015

64

Hasta hakları kurulu 29.07.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; 2014/32 sayılı genelgeye istinaden “oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir” hükmü gereğince ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

3.7.2015

2015/40067

29.7.2015

65

Hasta hakları kurulu 29.07.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; 2014/32 sayılı genelgeye istinaden “oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir” hükmü gereğince ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

5.7.2015

2015/40331

13.8.2015

66

Hasta hakları kurulu 13.08.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

30.7.2015

2015/44605

13.8.2015

67

Hasta hakları kurulu 13.08.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

9.6.2015

2015/34422

13.8.2015

68

Hasta hakları kurulu 13.08.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

25.8.2015

2015/49423

8.9.2015

69

Hasta Hakları Kurulu 08.09.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

30.7.2015

2015/44596

8.9.2015

70

Hasta Hakları Kurulu 08.09.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

25.8.2015

2015/49477

8.9.2015

71

Hasta Hakları Kurulu 08.09.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

28.8.2015

2015/50080

8.9.2015

72

Hasta Hakları Kurulu 08.09.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

28.9.2015

2015/54916

30.9.2015

73

Hasta Hakları Kurulu 30.09.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çoğunluğuyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

15.9.2015

2015/53630

30.9.2015

74

Hasta Hakları Kurulu 30.09.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

16.9.2015

2015/53837

30.9.2015

75

Hasta Hakları Kurulu 30.09.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

21.10.2015

2015/59332

27.10.2015

76

Hasta Hakları Kurulu 27.10.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

15.10.2015

2015/58186

27.10.2015

77

Hasta Hakları Kurulu 27.10.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

23.10.2015

2015/59795

27.10.2015

78

Hasta Hakları Kurulu 27.10.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

16.11.2015

2015/63690

17.11.2015

79

Hasta Hakları Kurulu 17.11.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

3.11.2015

2015/6149

17.11.2015

80

Hasta Hakları Kurulu 17.11.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

6.11.2015

2015/62138

17.11.2015

81

Hasta Hakları Kurulu 17.11.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

3.11.2015

2015/61149

8.12.2015

82

Hasta Hakları Kurulu 08.12.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; tanık ifadelerine de başvurulmuş olup, yapılan gizli oylamada ilgili Röntgen Teknisyeninin 3/2 oyla kusursuz olduğu kanaatine varılmış, ilgili Güvenlik Görevlisi için yapılan gizli oylamada ise 3/2 oyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

3.12.2015

2015/67577

8.12.2015

83

Hasta Hakları Kurulu 08.12.2015 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; tanık ifadelerine de başvurulmuş olup, yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 3/2 oyla kusursuz olduğu kanaatine varılmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

16.12.2015

2016/70354

7.1.2016

84

Hasta Hakları Kurulu 07.01.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 3/1 oyla kusursuz olduğu kanaatine varılmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ(B.K)

31.12.2015

2016/73023

7.1.2016

85

Hasta Hakları Kurulu 07.01.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;ilgili sağlık personeli yapılan gizli oylamada 4/4 oyla kusurlu bulunmuştur. Başvuruda geçen tıbbi durumlar hakkında Hasta Hakları Yönetmeliğinin “42/C ı) Maddesi: Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez.” bendinde geçen hükme istinaden başhekimlikçe incelenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

1.2.2016

2016/5591

9.2.2016

86

Hasta Hakları Kurulu 09.02.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada 5/5 oyla ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

1.2.2016

2016/5612

9.2.2016

87

Hasta Hakları Kurulu 09.02.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada 4/4 oyla ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır

MALATYA DEVLET HASTANESİ

21.1.2016

2016/3562

9.2.2016

88

Hasta Hakları Kurulu 09.02.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada 3/1 oyla ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

1.2.2016

2016/5464

9.2.2016

89

Hasta Hakları Kurulu 09.02.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada 3/1 oyla ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

12.2.2016

2016/8098

1.3.2016

90

Hasta Hakları Kurulu 01.03.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; hizmetten genel olarak faydalanamadığı anlaşılmış olup, yapılan gizli oylamada 3/1 oyla ilgili sağlık personelinin kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

26.2.2016

2016/11376

9.3.2016

91

Hasta Hakları Kurulu 09.03.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgeler incelenmiştir. Yapılan gizli oylamada oylar eşit çıkmıştır.2014/32 Sayılı Hasta Hakları Genelgesi Madde 2 e) bendinde “oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir.” hükmü gereğince ilgili sağlık personelinin hastayı mağdur etmediği anlaşıldığından kusursuz bulunmuştur. Aynı zamanda başvuruda geçen tıbbi durumların Başhekimliğinizce incelenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

1.3.2016

2016/12151

9.3.2016

92

Hasta Hakları Kurulu 09.03.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; tanık ifadelerine de başvurulmuş olup, yapılan gizli oylamada ilgili ilgili personelinin 4/4 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

3.3.2016

2016/12686

9.3.2016

93

Hasta Hakları Kurulu 09.03.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgelerin incelenmesi neticesinde; Hastanın tanı ve tedavisinin zamanında yapıldığı anlaşılmış olup, yapılan gizli oylamada ilgili ilgili personelinin 3/2 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. Aynı zamanda başvuruda geçen tıbbi durumların Başhekimliğinizce incelenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

11.3.2016

2016/14793

25.3.2016

94

Hasta Hakları Kurulu 25.03.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgeler incelenmiştir. Yapılan gizli oylamada oylar eşit çıkmış olup, 2014/32 Sayılı Hasta Hakları Genelgesi Madde 2 e) bendinde “oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir.” hükmü gereğince ilgili sağlık personeli kusursuz bulunmuştur.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

21.3.2016

2016/16287

25.3.2016

95

Hasta Hakları Kurulu 25.03.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelinin 4/4 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

11.3.2016

2016/14583

25.3.2016

96

Hasta Hakları Kurulu 25.03.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; tanık ifadelerine de başvurulmuş olup, yapılan gizli oylamada ilgili personelinin 4/4 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

12.4.2016

2016/19689

12.4.2016

97

Hasta Hakları Kurulu 12.04.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelin 3/5 oyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

2.3.2016

2016/12214

12.4.2016

98

Hasta Hakları Kurulu 12.04.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelin 3/5 oyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

1.4.2016

2016/19113

12.4.2016

99

Hasta Hakları Kurulu 12.04.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelin 4/4 oyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

4.4.2016

2016/19472

12.4.2016

100

Hasta Hakları Kurulu 12.04.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelin 4/4 oyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ

11.4.2016

2016/20962

6.5.2016

101

Hasta Hakları Kurulu 06.05.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 4/4 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

21.4.2016

2016/23056

6.5.2016

102

Hasta Hakları Kurulu 06.05.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 4/4 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

13.5.2016

2016/27142

31.5.2016

103

Hasta Hakları Kurulu 31.05.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 5/5 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

26.5.2016

2016/29597

31.5.2016

104

Hasta Hakları Kurulu 31.05.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20 Ekim 2010 Tarihli 2010/73 sayılı Genelgesinde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası belirlenmiştir. İlgili personellerin bu genelgeye göre hareket ettikleri anlaşılmış olup, yapılan gizli oylamada ilgili personellerin 4/3 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

6.5.2016

2016/26043

31.5.2016

105

Hasta Hakları Kurulu 31.05.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili olarak dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hastanın Ortodontik tedavi görmesi gerektiği bahse konu Hekim tarafından tespit edilmiştir. İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yönlendirilen hastaya, ilgili Diş Hekiminin sevk işlemlerini yapmaması nedeni ile yapılan gizli oylamada ilgili Diş Hekiminin 5/4 oyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

1.6.2016

2016/31120

22.6.2016

106

Hasta Hakları Kurulu 22.06.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; olay günü tutulan tutanakta okunmuş olup, yapılan gizli oylamada 5/3 oyla ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

9.6.2016

2016/32778

22.6.2016

107

Hasta Hakları Kurulu 22.06.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; hastaya ilaç hakkında ön bilgilendirme yapıldığı anlaşılmış olup, yapılan gizli oylamada 4/3 oyla ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

29.6.2016

2016/36476

20.7.2016

108

Hasta Hakları Kurulu 20.07.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelinin 5/5 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

28.6.2016

2016/36209

2.8.2016

109

Hasta Hakları Kurulu 02.08.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelinin 5/1 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır

MALATYA DEVLET HASTANESİ

29.7.2016

2016/40836

2.8.2016

110

Hasta Hakları Kurulu 02.08.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgeler incelenmiştir. Yapılan gizli oylamada oylar eşit çıkmıştır.2014/32 Sayılı Hasta Hakları Genelgesi Madde 2 e) bendinde “oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir.” hükmü gereğince ilgili sağlık personelinin kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. Bilgilerinize rica ederim.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

18.8.2016

2016/45180

7.9.2016

111

Hasta Hakları Kurulu 07.09.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelinin 5/5 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ(B.K)

6.9.2016

2016/48390

7.9.2016

112

Hasta Hakları Kurulu 07.09.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelinin 5/5 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

18.8.2016

2016/44969

7.9.2016

113

Hasta Hakları Kurulu 07.09.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelinin 3’ e karşı 1oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ(B.K)

10.8.2016

2016/43435

07.0.9.2016

114

Hasta Hakları Kurulu 07.0.9.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgeler incelenmiştir. Yapılan gizli oylamada oylar eşit çıkmış olup, 2014/32 Sayılı Hasta Hakları Genelgesi Madde 2 e) bendinde “oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu görüş kabul edilir.” hükmü gereğince ilgili sağlık personeli kusursuz bulunmuştur.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

12.8.2016

2016/44003

7.9.2016

115

Hasta Hakları Kurulu 07.09.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin 4/4 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

15.0.8.2016

2016/44157

07.0.92016

116

Hasta Hakları Kurulu 07.09.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelinin 3’ e karşı 1 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

28.9.2016

2016/51161

30.9.2016

117

Hasta Hakları Kurulu 30.09.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelin 4/4 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

28.9.2016

2016/51234

30.9.2016

118

Hasta Hakları Kurulu 30.09.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili Ortopedi Hekiminin 3/3 oyla kusursuz bulunduğu, Radyoloji Uzmanın ise 3 kurul üyesinden 2 si tarafından kusursuz bulunduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ(Fırat Polk)

8.9.2016

2016/49037

25.10.2016

119

Hasta Hakları Kurulu 19.10.2016 tarihinde toplanmış Malatya Devlet Hastanesi Hasta Hakları Biriminden Bilgi talebinde bulunmuştur. Bilgi tarafımıza ulaştığında 25.10.2016 tarihinde Kurulumuz tekrar toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgeler incelenmiştir.ilgili hastanın mağdur edildiği anlaşılmış olup, konu ile ilgili sekreterin 4/4 kusurlu bulunduğu, ilgili hekimin ise 4/4 oya kusursuz olduğu kanaatine varılmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

28.11.2016

2016/63294

8.12.2016

120

Hasta Hakları Kurulu 08.12.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelin 4/4 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

28.11.2016

2016/63383

8.12.2016

121

Hasta Hakları Kurulu 08.12.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelin 4/3 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

9.11.2016

2016/59846

8.12.2016

122

Hasta Hakları Kurulu 08.12.2016 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvurunun sistemimize sehven yapıldığı anlaşılmıştır. Başvurunun kapatılması Kurulumuzca uygun görülmüştür.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

15.12.2016

2016/67323

5.1.2017

123

Hasta Hakları Kurulu 05.01.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelin 6/6 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA DEVLET HASTANESİ

29.12.2016

2017/70363

18.1.2017

124

Hasta Hakları Kurulu 18.01.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelin 5/5 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

10.1.2017

2017/1506

18.1.2017

125

Hasta Hakları Kurulu 18.01.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili personelin 6/1 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

2.3.2017

2017/12946

23.3.2017

126

Hasta Hakları Kurulu 07.03.2017 tarihinde 12946 sayılı başvuru için toplanmış olup, başvurunun sonuçlanabilmesi için Malatya Devlet Hastanesi Hasta Hakları Biriminden bazı bilgi ve belge talebinde bulunmuştur. Bilgi tarafımıza ulaştığında 23.03.2017 tarihinde kurulumuz tekrar toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgeler incelenmiştir. Yapılan gizli oylamada konu ile ilgili hekimin 5/5 oyla kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır

MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

7.2.2017

2017/7506

23.3.2017

127

Hasta Hakları Kurulu 07.03.2017 tarihinde 7506 sayılı başvuru için toplanmış olup, başvurunun sonuçlanabilmesi için Malatya Devlet Hastanesi Hasta Hakları Biriminden bazı bilgi ve belge talebinde bulunmuştur. Bilgi tarafımıza ulaştığında 23.03.2017 tarihinde kurulumuz tekrar toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgeler incelenmiştir. Yapılan gizli oylamada konu ile ilgili hekimin 5/5 oyla kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır

MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

30.3.2017

2017/19391

19.4.2017

128

Hasta hakları kurulu 19.04.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada, ilgili sağlık personelin 4/4 oyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ(B.K)

29.3.2017

2017/18825

19.4.2017

129

Hasta hakları kurulu 19.04.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; 08.05.2014 tarih ve 28994 Sayılı "Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve ilgili yönetmeliğin “42/C ı) Maddesi: Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez. ”bendinde geçen hükme istinaden başvurunun Hastaneniz Başhekimliğinizce incelenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

17.4.2017

2017/22911

19.4.2017

130

Hasta hakları kurulu 19.04.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada, 1oy çekimser, 1 oy kusurlu, 4 oy kusursuz bulunmuş olup, ilgili sağlık personelin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

17.4.2017

2017/22908

19.4.2017

131

Hasta hakları kurulu 19.04.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada, ilgili sağlık personelin 6/4 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ(B.K)

29.3.2017

2017/18816

19.4.2017

132

Hasta hakları kurulu 19.04.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgelerin incelenmesi neticesinde; Kurulumuz Hasta Hakları Biriminden bilgi ve belge talebinde bulunmuştur. Hasta Hakları Birimi Başvurandan tekrar bilgi ve belge talep ettiğinde Başvuran Şikâyetinden vazgeçtiğini beyan etmiş olup, ilgili başvuru iptal edilmiştir.

MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

18.5.2017

2017/29764

7.6.2017

133

Hasta hakları kurulu 07.06.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; 08.05.2014 tarih ve 28994 Sayılı "Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve ilgili yönetmeliğin “42/C ı) Maddesi: Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez. ”bendinde geçen hükme istinaden başvurunun Hastaneniz Başhekimliğinizce incelenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

9.5.2017

2017/27947

7.6.2017

134

Hasta Hakları Kurulu 07.06.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgeler olup, yapılan gizli oylamada ilgi sağlık personelinin 5/1 oyla kusurlu bulunduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

25.4.2017

2017/24775

7.6.2017

135

Hasta Hakları Kurulu 07.06.2017 tarihinde toplanmıştır. Başvuru ile ilgili dosyadaki belgelerin incelenmesi sonucu: Yapılan gizli oylamada ilgili personellerin kusurlu olduğu kanaatine varmıştır

MALATYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

9.5.2017

2017/27954

7.6.2017

136

Hasta Hakları kurulu 07.06.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin 5/1 oyla kusurlu bulunduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

28.6.2017

2017/37669

18.7.2017

137

Hasta Hakları Kurulu 18.07.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; hastanın mağdur edildiği anlaşılmış olup Hasta Hakları Kurulumuzca yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 4/4 oyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.

MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

21.6.2017

2017/36817

18.7.2017

138

Hasta Hakları Kurulu 18.07.2017 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelini 4/1 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.

 MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ(B.K) 06.03.2019 2019/18437 13.03.2019 139 Hasta Hakları Kurulu 13.03.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili Hekimin 6/6 oyla kusursuz olduğu ,ilgili Hemşirenin ise  7/7 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. 
 MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ(B.K) 8.03.2019 2019/19015 13.03.2019 140 Hasta Hakları Kurulu 13.03.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 7/7 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. 
 MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 19.03.2019 2019/219424.04.2019  141 Hasta Hakları Kurulu 04.04.2097 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; hastanın mağdur edildiği anlaşılmış olup, Hasta Hakları Kurulumuzca yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 6/4 oyla kusurlu olduğu kanaatine varmıştır.
 
 
 MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ(B.K)25.03.2019  2019/2342004.04.2019  142 Hasta Hakları Kurulu 04.04.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 3/2 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.
 
 
 AKÇADAĞ ŞEHİT GÖKHAN  DEVLET HASTANESİ16.04.2019 2019/29614 08.05.2019  143 Hasta hakları kurulu 08.05.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki belgelerin incelenmesi neticesinde; Hastanın hizmetten genel olarak faydalanamadığı tespit edilmiştir.Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili Hekimin 6/6 oyla kusurlu bulunduğu kanaatine varmıştır.  
 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ10.03.2019 2019/1937819.07.2019         144 Hasta Hakları Kurulu 09.07.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 3/1 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. 
 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ 20.04.20192019/31305 09.07.2019         145 Hasta Hakları Kurulu 09.07.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 3/1 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. 
  MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ11.06.2019  2019/4280109.07.2019          146 Hasta Hakları Kurulu 09.07.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 3/1 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. 
 MALATYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ27.08.2019 2019/62107 3.09.2019           147 Hasta Hakları Kurulu 03.09.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 7/7 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. 
 AKÇADAĞ ŞEHİT GÖKHAN  DEVLET HASTANESİ 28.08.20192019/62664  3.09.2019         148 Hasta Hakları Kurulu 03.09.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 7/7 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.
 
 
 AKÇADAĞ ŞEHİT GÖKHAN  DEVLET HASTANESİ23.08.2019 2019/61457 3.09.2019  149 Hasta Hakları Kurulu 03.09.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanları hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personellerinin  kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. 
 DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ23.08.2019 2019/61495 3.09.2019  150 Hasta Hakları Kurulu 03.09.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 5/1 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.
 
 
  DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ 14.11.2019 2019/83363 13.12.2019 151 Hasta Hakları Kurulu 13.12.2019 tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 6/6 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. 

 DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE DEVLET HASTANESİ
03.06.2020 2020/26386  01.07.2020 152 Hasta Hakları Kurulu 01.07.2020  tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 4/4 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. 
 AKÇADAĞ ŞEHİT GÖKHAN DEVLET HASTANESİ 16.07.2020 2020/31713   13.08.2020  153 Hasta Hakları Kurulu 13.08.2020  tarihinde toplanmış olup, hastane çalışanı hakkında yapılan başvuru ile ilgili dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; yapılan gizli oylamada ilgili sağlık personelinin 5/5 oyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır. 
 AKÇADAĞ ŞEHİT GÖKHAN DEVLET HASTANESİ
15.03.20221590731.03.20221 Hasta Hakları Kurulu 31.03.2022  tarihinde toplanarak, hastane çalışanı ve hastane yöneticisi hakkında yapılan başvuru ile ilgili olarak oluşturulan dosyadaki bilgi ve belgeleri incelenmesi neticesinde; Hasta Hakları Kurulu yapmış olduğu gizli oylamada ilgili personelin ve idarecinin oy çoğunluğuyla kusursuz olduğu kanaatine varmıştır.