Gebe Bilgilendirme Sınıfı Ve Riskli Gebe Toplantısı
07 Haziran 2021

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ve Riskli Gebe Değerlendirmesi konuları kapsamında,03.06.2021 tarihinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda Başkan Yardımcısı Dr. Deniz YAVUZ BAŞKIRAN Başkanlığı’nda; Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birim Uzmanı Dr. Selma AYDIN FELEK, İlçe Sağlık Müdürlüğü Sorumluları, Sağlıklı Yaşam Merkezleri ve Göçmen Sağlığı Merkezi çalışanlarının katılımları ile (Doktor, Psikolog, Diyetisyen, Ebe) 2020-2021  Yılı Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ve Riskli Gebe değerlendirilmesi yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda; Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde görev yapan Doktor, Psikolog, Diyetisyen, Ebe ve diğer personellerin eğitimleri, İlimizdeki mevcut gebe ve riskli gebe durumlarında uygun tedavi modelleri ve gebe eğitimleri, Birinci Basamak hizmet binalarının fiziki şartlarının ve malzeme donanımının iyileştirilmesi durumunda daha iyi hizmet verilmesi ve taleplerin karşılanması konuları ele alınmış olup; bu sayede Anne ve Bebek Ölümlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

  • Gebe Bilgilendirme Sınıfı Ve Riskli Gebe Toplantısı (3).jpg
  • Gebe Bilgilendirme Sınıfı Ve Riskli Gebe Toplantısı (1).jpg