overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 11.12.2020 tarih ve 19020089-111.99.E-5286 sayılı yazıları ile “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi” Bakanlığımız Uzaktan Eğitim Sistemi(USES) Üzerinden online olarak
18.Ocak-08.Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.
Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa  adresinde ilan edilmiş olup; 02 Ocak 2021 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracaatların yapılması

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİNE KATILMAK İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

 Genel Müdürlüğümüz2020 yılı fiyat tarifesine göre İl Sağlık Müdürlüğünce,Verilen Hizmetlerden 209 Sayılı Kanun Gereğince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet BedelleriBiyosidal ürün uygulayıcı eğitimi ücreti180 TL’nin İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırıldığına dair;
üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının, (
Bu ücret için başvuru yapılan İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşülerek yatırılması)

 Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Genel Müdürlüğümüz 2020 yılı fiyat tarifesine göre T.C. Merkez Bankası nezdinde TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 20 TL sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı
(Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının
,

 Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının örneğinin,

 Diploma veya geçici mezuniyet belgesin fotokobisi (aslı görülmek kaydıyla) veya e devlet çıktısı örneğinin,

 Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğraf.