overlay

Sağlıklı Bes.ve Hareketli Hayat Bir.

  • Yıllık  plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
  • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
  • Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
  • Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
  • Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
  • Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
  • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan diğer Programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
  • Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programı geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.
  • İl Sağlık Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.