T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Malatya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İzleme Değ.ve İstatistik Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/03/2018

  • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumunu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
  • Halk Sağlığı Hizmetleri ile ilgili tüm birimlerin (ASM ve AHB’lerin altı ay aralıklarla yılda iki kez; TSM ve bağlı birimleri AÇSAP, KETEM, Sağlık Evleri, Entegre İlçe Hastaneleri ile Halk Sağlığı Laboratuvarının ilgili birimlerle işbirliği içinde yılda bir kez) yerinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini sağlamak,
  • Memnuniyet anketlerini yapmak,
  • Aile Hekimliği gruplandırma işlemlerini ve gruplandırma sonrası yılda iki kez gruplandırma denetimi yapmak.