T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Malatya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sözlü Mülakat Sınav Sonuçları ve Sınav Takvimi

Güncelleme Tarihi: 02/04/2019

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonuçları ve sınav takvimi ekte yer almaktadır.

İlan edilen sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra yapılacaktır. Bu bağlamda iş takvimine uygun olarak hareket edilecektir. İş takvimimizde belirtilen günlerde gerekli iş ve işlemlerin tarafınızdan takip edilmesi gerekmektedir.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI

                                      
SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

 

SINAV TAKVİMİ

Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin www.yhgm.saglik.gov.trinternet adresinde yayımlanması

17 Ocak 2019

Kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin il sağlık müdürlüklerine gönderilmesi ve il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

17 Ocak 2019

Adaylar tarafından başvuru belgelerinin il sağlık müdürlüklerine elden teslim edilmesi

18-19 Ocak 2019

 

Belgelerin incelenmesi

20-21 Ocak 2019

Sınava girecek adayların ilan edilmesi

21 Ocak 2019

Sözlü sınavın yapılması

22-30 Ocak 2019

Sınav sonucunun ilanı

2 Nisan 2019

Sınav sonuçlarına itiraz

3 - 5 Nisan 2019

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçlarının il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

8 – 10 Nisan 2019

 

Sınavda başarılı olan ve asıl olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerini İl Sağlık Müdürlüklerine teslim etmesi

11- 15 Nisan 2019

Komisyon tarafından atamaya esas belgelerin incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin durumlarının İl sağlık müdürlüklerince kendilerine bildirilmesi ve yerine yedek adayın işlemlerinin başlatılması

15-19 Nisan 2019

Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri ile başarı listesinin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kurye ile teslimi

 

19 Nisan 2019Bakanlık onayı ile değişen SINAV TAKVİMİ.

ATAMAYA ESAS BELGELER.

AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU.

MAL BİLDİRİM BAYANI.ELEKTRİK GENEL.

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME LİSANS.

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME ÖN LİSANS.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ.

YARDIMCI KLINİK ELEMANI DİŞ.

VERİ GİRİŞ KONTROL ELEMANI.