overlay

Bulaşıcı Olmayan Has.ve kronik Dur.Bir.

  • Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
  • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
  • Kalp ve damar hastalıklarını ve kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
  • Bu programların il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Başkanlık çalışmalarını uygulamak.
  • İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin özürlülerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.
  • Özürlülüğün önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek.
  • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
  • Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.
  • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.