overlay

Evde Sağlık Hizmetleri


                                                                                                                                      


Bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için olduğundan daha iyi yerlere gelmesinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılmasının önemi tartışılmazdır. Bu hizmetler insana verilen
önemin ve değerin göstergeleridir.

Bu amaç itibariyle Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi İl Sağlık Müdürlüğü “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamasını halkımızın hizmetine sunmaktadır. 

VİZYON:

Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini ;  toplumun çoğunluğuna ulaştıran ,hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlayan ,bütüncül kalite anlayışı içerisinde toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımıyla Evde Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir.

MİSYON:

Evde Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Etik ilkelerinden ödün vermeden,  hasta hakları ve mahremiyetine saygı duyarak,en son bilgi ve teknoloji desteği uzman ve nitelikli kadrosuyla  örnek bir hizmet sunup hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir ?

Evde Sağlık Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan hastaların aileleri ile yaşadıkları ev ortamında hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş, tedavisi ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavilerinin takibinin, uygulanmasının ve hasta yakınlarının ya da bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitimini sağlayarak hizmet vermektedir.

Takibe  alınan hastaların gerekli tetkiklerinin yapılması, sürekli kullanılan ilaçlarının doğru kullandırılması konusunda eğitim verilmesi, takibinin yapılması,  gerekli tıbbi malzeme ve heyet raporlarının yenilenmesi, yatak yarası varsa pansumanlarının yapılması ve gereğinde bakımından sorumlu kişilere de bu konuda eğitim verilmesi, gerekli durumlarda Fizyoterapist desteği ile hasta yakınlarının egzersiz konusunda eğitilmesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yapılmaktadır.

Evde sağlık hizmeti, bu hizmet sunumuna ihtiyacı olan bireylerin;

  • Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması
  • Bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilebilmesi
  • Tanı koymaktan ziyade tanı konmuş hastaların tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitim alabilmesi
  • Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi

Hangi Hastalara Hizmet Verir?

  • Yatağa bağımlı ve yaşlılık nedeniyle kendi öz bakımlarını yapamayan  hastalar, 
  • KOAH vb. Solunum Sistemi Hastalıkları, 
  • Engeli nedeni ile hastaneye gelemeyen engelli hastalar
  • Terminal dönem palyatif bakım hastaları, 
  • İleri derecedeki kas hastaları,

Evde Bakım Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır?

Evde sağlık hizmetleri ekibinde asgari bir tabip, bir hemşire, bir sağlık memuru ve bir şoför görevlendirilir. Mevcut olması halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, ihtiyaç halinde bir psikolog, bulunmaması halinde ise sosyal çalışmacı veya her ikisi birden bu ekibe dahil edilebilir.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.

444 EVDE ( 444 38 33 ) hattından İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi aracılığı ile başvurabilirler. 

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık İl Sorumlusu: Nermin ALADAĞ

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi :Mehmet DEMİR

Malatya Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Kalite Birim Sorumlusu : Sevtap EKEMEN

                            Evde Sağlık Hizmeti Birim Telefon Numaraları

 

HASTANE ADI

BİRİM

TELEFON

1

Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

(0422) 417 28 88 (2008)

0553 710 36 39

2

Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0553 710 35 86

0422 811 41 00

3

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0422 615 10 11

0553 710 35 83

4

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

(0422) 517 21 21

(0422) 517 22 28

0537 045 54 15

5

Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0422 212 10 10

(5393) (5392)

6

Hekimhan Devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0422 713 28 99 (1200)

0534 893 06 03

7

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0422 481 22 00 (1053)

0539 335 54 70

8

Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

(0422) 221 01 34

0553 710 35 39

9

Kale İlçe Entegre devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0422 861 62 41

10

Yazıhan Şehit Eyüp Hacıoğlu İlçe Entegre Devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0422 751 41 05

11

Arguvan Toplum Sağlığı Birimi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0422 771 12 007

12

Kuluncak Toplum Sağlığı Birimi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0422 681 20 10

13

Doğanyol Toplum Sağlığı Birimi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

0422 881 60 05

0541 422 04 44

14

Pütürge Devlet Hastanesi

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

(0422) 561 20 36