overlay

Evde Sağlık Hizmetleri


                                                                                                                                      


Bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için olduğundan daha iyi yerlere gelmesinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılmasının önemi tartışılmazdır. Bu hizmetler insana verilen
önemin ve değerin göstergeleridir.

Bu amaç itibariyle Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi İl Sağlık Müdürlüğü “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamasını halkımızın hizmetine sunmaktadır. 

VİZYON:

Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini ;  toplumun çoğunluğuna ulaştıran ,hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlayan ,bütüncül kalite anlayışı içerisinde toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımıyla Evde Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir.

MİSYON:

Evde Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Etik ilkelerinden ödün vermeden,  hasta hakları ve mahremiyetine saygı duyarak,en son bilgi ve teknoloji desteği uzman ve nitelikli kadrosuyla  örnek bir hizmet sunup hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir ?

Evde Sağlık Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan hastaların aileleri ile yaşadıkları ev ortamında hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş, tedavisi ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavilerinin takibinin, uygulanmasının ve hasta yakınlarının ya da bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitimini sağlayarak hizmet vermektedir.

Takibe  alınan hastaların gerekli tetkiklerinin yapılması, sürekli kullanılan ilaçlarının doğru kullandırılması konusunda eğitim verilmesi, takibinin yapılması,  gerekli tıbbi malzeme ve heyet raporlarının yenilenmesi, yatak yarası varsa pansumanlarının yapılması ve gereğinde bakımından sorumlu kişilere de bu konuda eğitim verilmesi, gerekli durumlarda Fizyoterapist desteği ile hasta yakınlarının egzersiz konusunda eğitilmesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yapılmaktadır.

Evde sağlık hizmeti, bu hizmet sunumuna ihtiyacı olan bireylerin;

  • Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması
  • Bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak verilebilmesi
  • Tanı koymaktan ziyade tanı konmuş hastaların tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitim alabilmesi
  • Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti verilmesi

Hangi Hastalara Hizmet Verir?

  • Yatağa bağımlı ve yaşlılık nedeniyle kendi öz bakımlarını yapamayan  hastalar, 
  • KOAH vb. Solunum Sistemi Hastalıkları, 
  • Engeli nedeni ile hastaneye gelemeyen engelli hastalar
  • Terminal dönem palyatif bakım hastaları, 
  • İleri derecedeki kas hastaları,

Evde Bakım Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır?

Evde sağlık hizmetleri ekibinde asgari bir tabip, bir hemşire, bir sağlık memuru ve bir şoför görevlendirilir. Mevcut olması halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, ihtiyaç halinde bir psikolog, bulunmaması halinde ise sosyal çalışmacı veya her ikisi birden bu ekibe dahil edilebilir.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.

444 EVDE ( 444 38 33 ) hattından İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi aracılığı ile başvurabilirler. 

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık İl Sorumlusu: Nermin ALADAĞ

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi :Mehmet DEMİR

Malatya Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Kalite Birim Sorumlusu : Sevtap EKEMEN

Evde Sağlık Hizmeti Birim Telefon Numaraları
HASTANE ADIBirimTelefon No:
1Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet HastanesiEvde Sağlık Hizmetleri Birimi(0422) 417 28 88 (2008)
0553 710 36 39
2Arapgir Ali Özge Devlet HastanesiEvde Sağlık Hizmetleri Birimi0553 710 35 86
0422 811 41 00
3Darende Hulusi Efendi Devlet HastanesiEvde Sağlık Hizmetleri Birimi0422 615 10 11
0553 710 35 83
4Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran
Devlet Hastanesi
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi(0422) 517 21 21
(0422) 517 22 28
0537 045 54 15
5Malatya Eğitim Ve Araştırma HastanesiEvde Sağlık Hizmetleri Birimi0422 212 10 10
(5393) (5392)
6Hekimhan Devlet HastanesiEvde Sağlık Hizmetleri Birimi0422 713 28 99 (1200)
0534 893 06 03
7Yeşilyurt Hasan çalık
Devlet Hastanesi
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi0422 481 22 00 (1053)
0539 335 54 70
8Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve
Diş Sağlığı Hastanesi
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi(0422) 221 01 34
0553 710 35 39
9Kale İlçe Entegre devlet HastanesiEvde Sağlık Hizmetleri Birimi0422 861 62 41
10Yazıhan Şehit Eyüp Hacıoğlu
İlçe Entegre Devlet Hastanesi
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi0422 751 41 05
11Arguvan Toplum Sağlığı BirimiEvde Sağlık Hizmetleri Birimi0422 771 12 007
12Kuluncak Toplum Sağlığı BirimiEvde Sağlık Hizmetleri Birimi0422 681 20 10
13Doğanyol Toplum Sağlığı BirimiEvde Sağlık Hizmetleri Birimi0422 881 60 05
0541 422 04 44
14Pütürge Devlet HastanesiEvde Sağlık Hizmetleri Birimi(0422) 561 20 36