overlay

2019 İş Akış Şeması

   iç kontrol iş akış şeması standartları.

5 HSHB 5.1.4. Bulaşıcı Olmayan Has. Kronik Dur. B. İş Akış Şeması.

5 HSHB 5.2.1. Toplum Sağlığı ve Göç Sağlığı B. İş Akış Şeması.

5 HSHB 5.1.5. ÇEKÜS B. İş Akış Şeması.

5 HSHB 5.1.3. Kanser B. İş Akış Şeması.

5 HSHB 5.2.2. Çalışan Sağlığı B. İş Akış Şeması.

5 HSHB 5.2.8. Birinci Basamak Çalışan Hakları B. İş Akış Şeması.

5 HSHB 5.2.7. Kanser Kayıt B. İş Akış Şeması.

5 HSHB 5.2.6. Tütün B. İş Akış Şeması.

5 HSHB 5.2.5. İzleme Değ. ve İstatistik B. İş Akış Şeması.

5 HSHB 5.2.4. Sağlıklı Bes. ve İstatistik B. İş Akış Şeması.

5 HSHB 5.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar B. İş Akış Şeması.

6.1.2 Has. ve Ağız Diş Sağ. Hiz. B.

6.1.3 Özellikli Sağlık Hizmetleri B.

6.2.1. İzleme Değerlendirme ve Raporlama B.

6.2.3 Hasta Çalışan Hakları ve Eğitim B.pdf

6.2.4 Sağlık Bakım Hizmetleri B.

7 ASHB 7.1 Hasta Hakları Koordinatörlüğü Birimi.

7 ASHB 7.2.1 Sağ. Hiz. İz. Değ. Denetim Birimi.

7 ASHB 7.2.2 Kalite Birimi.

7 ASHB 7.2.3 Acil Sağlık Hizmetleri Birimi.


7 ASHB 7.2.4 Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.

7 ASHB 7.3.1 İlaç, Eczacılık, Cihaz, Biomedikal B.

7 ASHB 7.3.2. Sağlık Hizmetleri B.

7 ASHB 7.3.3. Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Birimi.

7 ASHB 7.3.4 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi.

7 ASHB 7.3.5. Özel Teşhis ve Tedavi Birimi.

8 PDHB 8.2.2. Atama ve Planlama Birimi.

8 PDHB 8.2.5. Eğitim, Eşitlik ve Staj Birimi.

8 PDHB 8.2.6 Yatırımlar Birimi.


8 PDHB 8.2.7 CİMER -Açık Kapı -CTTS.

8 PDHB 8.2.9 Maaş Mutemetliği ve Harcırah Birimi.

8 PDHB 8.2.10 Döner Sermaye Birimi.

8 PDHB 8.2.10 Döner Sermaye Birimi.


8 PDHB 8.3.1 İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi.

8 PDHB 8.3.2 İdari Hizmetler Birimi.