T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Malatya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol Tanımı

Güncelleme Tarihi: 13/07/2018

 İç Kontrol:
  • İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 
  • Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
  • Varlık ve kaynakların korunmasını,
  • Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
  • Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.